Marshal Caves

ถ้ำจอมพล

ถ้ำจอมพล เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่สวยงามมาก ตอนนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าตื่นตา ตื่นใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้ไปชมความงดงาม นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้ว ถ้ำแห่งนี้ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คือ ในอดีตนั้นได้มีพระมหากษัตริย์ไทย ได้มาเยือนถ้ำแห่งนี้ถึง 3 พระองค์ด้วยกัน

Wat Aranyikaras-s

วัดอรัญญิกาวาส แหล่งโบราณสถานประจำจังหวัดราชบุรี

เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นโบราณสถาน หรือพุทธสถาน ส่วนใหญ่ที่คนก่อสร้างขึ้นมา มักจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาต่างๆ โดยแต่ละยุคก็จะมีความแตกต่างกันออกไป

Old Town, Cu Bua

เมืองเก่าคูบัว สถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญในราชบุรี

ในอดีตจังหวัดราชบุรีเคยเป็นหัวเมืองมาก่อน ดังนั้นในเขตจังหวัดก็จะมีชุมชนเมืองโบราณอยู่ประปราย แต่ว่าในปัจจุบันหลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่ที่ หนึ่งในนั้นก็คือเมืองคูบัวนั่นเอง พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนี้เป็นที่ราบสูง ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลมากนัก ลักษณะของเมืองจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ

Wat Mahathat Worawihan

วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี

วัดมหาธาตุวรวิหาร เดิมมีชื่อว่า วัดหน้าพระธาตุ หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ถือเป็นอารามหลวงชั้นตรี ที่สร้างตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งกัมพูชา สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี แต่เดิมเมื่อสมัยทวารวดี บริเวณจังหวัดราชบุรี ถูกเรียกว่าชยราชบุรี ซึ่งเป็นหัวเมือง วัดมหาธาตุวรวิหารมีพระปรางค์ และกำแพงที่สร้างด้วยศิลาแลง ด้วยโดยลักษณะของสิ่งก่อสร้างทั้งสองจะเป็นแบบวัฒนธรรมขอม เพราะว่าเมื่อสมัยทวารวดี เป็นยุคที่วัฒนธรรมเขมรได้เข้ามามีอิทธิพลมากๆ […]

Hermit cave-guilinok

ถ้ำฤๅษีเขางู สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ปัจจุบันการท่องเที่ยวนั้นมีหลากหลายประเภท บางคนชอบเที่ยวทะเล บางคนชอบเที่ยวสถานบันเทิง บางคนชอบการเที่ยวแบบท้าทาย อย่างการปีนเขา บางคนชอบอากาศหนาว เป็นต้น แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงใครที่ชอบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์