5.อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันราชบุรี

Park of Honor 509

เป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 205,777 ไร่ คลอบคลุมพื้นที่ทั้งอำเภอปากท่อ และ อำเภอบ้านคา เรียกได้ว่าเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติที่มีขนาดใหญ่และ มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก เพราะเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีพื้นที่ป่า แม่น้ำ และน้ำตกสวยๆ เหมากับการมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

Park of Honor 501

Park of Honor 502

Park of Honor 503

Park of Honor 504

Park of Honor 505

Park of Honor 506

Park of Honor 507

Park of Honor 508

Park of Honor 509