1.ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

Damnoen Saduak floating market101

เป็นตลาดน้ำคู่บ้านคู่เมืองของคนดำเนินสะดวกก็ว่าได้ เนื่องจากคนจังหวัดนี้ส่วนใหญ่จะ ทำสวน – ทำไร่ กันเป็นส่วนใหญ่มีทั้งผักผลไม้นานาชนิดและเมื่อสมัยก่อนที่ทางถนนจะเจริญ ชาวดำเนินจะมีบ้านที่อยู่ติดกับคลองแทบทุกหลังการเดินทางก็จะใช้ทางน้ำกันซะส่วนใหญ่ และเมื่อบ้านไหนมีพืชผักผลไม้ที่สวนของตัวเองออกก็จะนำมาแลกกับเพื่อนบ้านบ้างนำมาขายซื้อข้าวกินบ้างจึงเกิดเป็นตลาดนัดกลางน้ำขึ้นมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของกันอย่างคับคั่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไปความเจริญก็นำพาถนนเข้ามาจึงทำให้ตลาดนัดกลางน้ำคลองดำเนินสะดวกเริ่มลดลง แต่ด้วยความตั้งใจของชาวบ้านและพ่อค้าแม่ขายที่อยากจะอนุรักษ์ตลาดน้ำนี้ไว้ไม่ยอมเลิกขายถึงแม้บ้างวันอาจจะไม่ได้กำไรเลยก็ตาม และในที่สุดชาวตลาดน้ำดำเนินก็ยิ้มได้อีกครั้งเมื่อมีนัดท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ มาเที่ยวในสถานที่แห่งนี้และด้วยการบอกเล่าปากต่อปากถึงเสน่ห์ของตลาดน้ำแห่งนี้ จึงทำให้ปัจจุบันตลาดน้ำดำเนินสะดวกกับมามีชีวิตชีวามีพ่อค้าแม่ค้ามากมาย รวมถึงนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายอีกด้วย

Damnoen Saduak floating market101

Damnoen Saduak floating market102

Damnoen Saduak floating market103

Damnoen Saduak floating market104

Damnoen Saduak floating market105

Damnoen Saduak floating market106

Damnoen Saduak floating market107

Damnoen Saduak floating market108

Damnoen Saduak floating market109